PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die wij verwerken

JOHN WEIN IMPORT AGENCY verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornamen
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Locatiegegevens
 • Surfgedrag op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, telefonisch of in correspondentie en waarvoor u ons uitdrukkelijk de toestemming geeft door ze kenbaar te maken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@johnwein.be, zodat wij deze informatie en gegevens kunnen verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

JOHN WEIN IMPORT AGENCY verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiefolder
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U persoonlijk te kunnen contacteren indien dit nodig is om de gevraagde  dienstverlening uit te voeren
 • Om uw surfgedrag op onze website te analyseren met als doel onze website te verbeteren en alzo ons aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren
 • Bovendien verwerken wij ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die ons gevraagd worden bij een belastingaangifte of BTW-controle

Hoe lang we gegevens bewaren

JOHN WEIN IMPORT AGENCY zal u persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. De bewaartermijn die wij toepassen bedraagt 7 jaar en gaat van start op het moment van de recentste transactie.

Delen met anderen

JOHN WEIN IMPORT AGENCY verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

In kaart brengen websitebezoek

JOHN WEIN IMPORT AGENCY gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. JOHN WEIN IMPORT AGENCY gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert door bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen te onthouden, en/of we gebruiken cookies om onze website te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@johnwein.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers achteraan uw ID), identiteitskaartnummer en rijksregisternummer (INSZ) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. JOHN WEIN AGENCY zal zo snel mogelijk, met name binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook op volgend adres bereiken:

JOHN WEIN IMPORT AGENCY, Winterslagstraat 79, B-3600 Genk 

Beveiliging

JOHN WEIN IMPORT AGENCY neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of op info@johnwein.be. JOHN WEIN IMPORT AGENCY heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotu in de adresbalk
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen